Dimouty

Jsou dekorační látky setkávané.Tento typ dekorační látky je cca 90% zatemňující. Jejich zastinění je stále dost vysoké, zpravidla o mnoho vyšší než u klasických nezatemňovaných variant. Naše dimouty rozlišujeme do dvou záklaních skupin na :

  • hořlavé

  • nehořlavé

    Použití je z velké části určeno normami pro jednotlivé obory, pro některé úseky (např. nábytkové potahy, záclony a závěsy ve veřejných prostorách) platí pro použití nařízení vydávaná regionálními nebo místními úřady.

  •  Materiály vyhovují evropským normám BS 5867 Part2 B, M1, B1.